Årsplan

For skoleåret 2012/13

August:            

13.                       Skolestart          

September:

1.                         Høstfest
Uge 36                Bogeftersyn
10.                       Forældremøde i 0.-2. kl.
11.                       Forældremøde i 3.-4. kl.
11.                       Forældremøde i 8.-9. kl.
12.                       Forældremøde i 5.-7. kl.

 

Oktober:

4.                         Sangdag for 0.-9. kl.
8.                         Terminsprøve i engelsk 8.-9. kl.
9.                         Terminsprøve i diktat/læsn. 8.-9. kl.
10.                       Terminsprøve i dansk skr. 8.-9. kl.
11.                       Terminsprøve i matematik 8.-9. kl.
12.                       Skolernes Motionsdag
13.                       Efterårsferie begynder
22.                       Begyndelse efter efterårsferie
Uge 43                Åbent hus.
24.                       Skole–/hjemsamtaler i 0.-2. kl.
Uge 44                Karakterbøger til 8.-9. kl.

 

November:

6.                        Skole–/hjemsamtaler i 3.-4. kl.
21.+22.               Skole – /hjemsamtaler i 5.-7. kl.
21.+22.               Skole –/ hjemsamtaler i 8.-9. kl.
30.                      Juleklip

 

December:

Uge 49                Karakterblade i 5. – 7. kl.
19.                       Julefest
20.                       Juleafslutning
21.                       Juleferie begynder

 

Januar:

4.                        Fredag: Begyndelse efter juleferie
7.                        Terminsprøve i historie 8.-9. kl.
7.                        Uddannelsesaften for 9. kl.
8.                        Terminsprøve i matematik 8.-9. kl.
9.                        Terminsprøve i dansk skr. 8.- 9. kl.
10.                      Terminsprøve i tysk 8.-9. kl.
11.                      Terminsprøve i diktat/læsn. 8.-9. kl.
Uge 3                  Erhvervspraktik for 9. kl.
Uge 4                  Bogeftersyn

 

Februar:

7.                         Skole –/ hjemsamtaler i 9. kl.
4.-8.                     Projektuge for 8.-9. kl.
4.-8.                     Emneuge for 0.-7. kl.
8.                         Fastelavn
11.                       Projektfremlæggelse 8.-9. kl.
11.                       Fagdag 0.-7. kl.
Uge 7                  Karakterbøger 8.-9. kl.
16.                       Vinterferie begynder
25.                       Begyndelse efter vinterferien

 

Marts:

12.                       Skole-/hjemsamtaler i 3.-4. kl.
13.                       Skole–/hjemsamtaler i 0.-2. kl.
14.                       Skolekredsmøde
19.                       Skole –/hjemsamtaler i 8. kl.
19.+20.                Skole – /hjemsamtaler i 5.-7. kl.
22.                       Skolernes sangdag
23.                       Påskeferie begynder

April:

2.                         Begyndelse efter påskeferien
Uge 15                Introduktionskursus for 8. klasse
Uge 16                Åbent hus
26.                       Store Bededag

 

Maj:

2.                         Matematik – skriftlig
3.                         Dansk, retskrivning og læsning
6.                         Dansk skriftlig fremstilling
7.                         Engelsk skriftlig (Udtræksfag)    
8.                         Tysk (Udtræksfag)
9.                         Fri Kr. Himmelfartsdag
10.                       Fridag
14.                       Biologi (Udtræksfag)
15.                       Geografi (Udtræksfag)                
20.                       2. Pinsedag
31.                       Sidste skoledag for 9. kl.

 

Juni:                                               

5.                         Fri Grundlovsdag
21.                       Prøveeksamen 8. kl.
Uge 26                Karakterblade i 5.-7. kl.
24.                       Prøveeksamen 8. kl.
24.                       Sangdag 0.-7.kl. 
25.                       Udflugt 0.-9. kl.
26.                       Emnedag 0.-8. kl.
Uge 26                Karakterblade 8. kl.
27.                       Bogaflevering
27.                       Sommerfest
28.                       Sommerferien begynder

 

Arbejdslørdage:

- D. 15. september
- D. 13. april

 

 


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk