Om skolen

Dronninglund Friskole er en veletableret friskole i hjertet af Dronninglund, hvor læring og engagement går hånd i hånd med glæde og ansvarsbevidsthed. Skolen blev etableret i 1985.

Dronninglund Friskole er en friskole, hvis virke bygger på et folkekirkeligt grundlag.

Fag og undervisning

Dronninglund Friskole tilbyder undervisning i de almindelige obligatoriske skolefag jf. Folkeskoleloven samt fag som sprog, EDB, kreative fag, sport m.m.

De anvendte undervisningsmaterialer er gængse moderne materialer, som også anvendes af landets folkeskoler.

Udover de obligatoriske fag afvikler skolen hvert år projektuger, emneuger, fagdage og sportsarrangementer. Dette er højdepunkter, der er med til at gøre elevernes hverdag spændende og anderledes.

Vi lægger vægt på, at “møde” det enkelte barn i det læringsrum og på det niveau barnet befinder sig. Derfor tilstræber vi også en lav klassekvotient.

Grundlag og målsætning

Dronninglund Friskole er en friskole, med et trygt læringsmiljø for alle elever, hvor både den lave klassekvotient og differentieret undervisning skaber gode rammer for at tilgodese det enkelte barns behov.

Skolens grundlag og formål er udtrykt således i skolens vedtægter:

Skolens mål er:

  • At give en undervisning, der mindst kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
  • At skabe trivsel og tage hensyn til den enkelte elev i et trygt og overskueligt miljø med små klassekvotienter.
  • At styrke elevernes selvstændighed, selvværd og ansvarsbevidsthed, så de er godt rustet til at leve i “dagens” samfund.

Vi lægger vægt på:

Bliv ringet op

  • Velkvalificeret og engageret undervisning.
  • At eleverne får mulighed for selvoplevelse gennem deltagelse i kreative fag.
  • Et trygt og roligt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af tillid, ærlighed, åbenhed og gensidig respekt.
  • At forældrene gennem et åbent og ærligt samarbejde mellem hjem og skole får indsigt i og medansvar for barnets skoleforløb.

Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk