Samværsregler

1. Eleverne skal møde præcis, men tidligst 15 minutter før tiden. Fast mødetid tidligere skal aftales med skolelederen. Busbørn undtaget.

2. I skoletiden må eleverne ikke forlade skolens område uden tilladelse fra klasselæreren.

3. Det er ikke tilladt at cykle på skolens område. Eleverne har selv ansvar for deres cykel.

4. Fritagelse for skolegang en enkelt dag kan bevilges af klasselæreren, medens anmodning om fritagelse mere end en dag rettes til skolelederen via klasselæreren.

5. Forsømmelser p.g.a sygdom eller andet skal meddeles skolen første fraværsdag, – gerne pr. telefon.

6. Slik og legetøj må medbringes når det er aftalt med klasselæreren.

7. Eleverne har ansvaret for de udleverede bøger. Beskadigelser skal meddeles til klasselæreren.

8. Mobiltelefon må gerne medbringes anbragt slukket i skoletasken. Må bruges efter aftale med en lærer.

9. Medbragte penge og værdigenstande kan afleveres på skolen til opbevaring. Skolen tager ikke ansvar for, hvad der efterlades i overtøj og tasker.

10. I frikvarteret skal eleverne opholde sig ude. I tilfælde af dårligt vejr kan gårdvagten dispensere for reglen.

11. Der må ikke kastes med snebolde i skolegården. Gårdvagten kan dog give tilladelse.

12. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

13. Når det ringer ind, skal eleverne gå til klasserne, gøre klar til timen og forholde sig roligt.

Vigtigt!
Samværsreglerne er til for at sikre trygge forhold og et godt klima på skolen!


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk