Tøjkodeks

Skal – må – bør – Dronninglund Friskole blande sig i, hvilket tøj eleverne har på, når de er i skole? Hvilke begrundelser kan der være for at gøre det?

Næsten uanset, hvordan vi klæder os, signalerer vi et valg. Der kan f. eks. være tale om valg på baggrund af økonomi eller livsstil, et ønske om at opbygge eller understrege en personlighed eller om at signalere tilhørsforhold til en gruppe. Ofte er valget begrundet i en holdning – til sig selv og/eller sine omgivelser. Men valget påvirker ikke kun én selv, men også ens omgivelser; positivt – og negativt, ligesom det kan have en – positiv eller negativ – virkning i den situation, man befinder sig i.

I vores samfund og tid er frihed blevet et nøglebegreb. Men på trods af ordets positive betydning, bliver frihed ofte tolket som om, alt er lige godt, og at ingen skal bestemme, hvad der er godt for mig. At den enkeltes valg kan få negative konsekvenser for andre, bliver ofte fortiet eller fortrængt.

Når man sender sine børn på Dronninglund Friskole, har man valgt en ”anderledes” skole – en skole med holdninger, som i nogen grad går på tværs af tidens holdninger. Og vi mener bl.a., at det er vigtigt, at vi som voksne, forældre og lærere, tør og vil sætte rammer for børnene, så vi beskytter og vejleder dem i den grad, det er muligt. Samtidig bemærker vi, at man efterhånden også i andre sammenhænge ser behovet for at sætte rammer, når det gælder børns og unges tøjstil.

Noget tøj sender meget tydelige signaler om vold, livsforagt, død og ødelæggelse, med brug af tryk eller er på anden måde i direkte modstand til kristendommen. Noget tilhører kulturer, som forbindes med stoffer og kriminalitet, mens andet er udfordrende eller skaber afstand.

Ind imellem er der måske tale om, at hverken børn eller forældre er opmærksomme på de signaler, som valg af tøj og stil signalerer.

Vi vil derfor henstille til, at forældre og elever viser imødekommenhed i forhold til, at eleverne, når de er i skole (i undervisningslokalerne og til morgensang), undgår:

1. tøj og genstande med tryk, der signalerer vold, livsforagt, død, ødelæggelse og direkte satanisme
2. tøjstil, som er seksuelt provokerende
3. huer, kasketter, hætter og lign.

I en del tilfælde har vi oplevet, at elever bruger huer, kasketter og hætter til at lukke sig ude fra andre og signalere afstand til lærere og undervisning.


Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk