Undervisningsmiljø

Skolens sikkerhedsorganisation arrangerede mandag d. 5/9 2005 en temadag for skolens elever om undervisningsmiljøet på skolen. Efter en fælles introduktion til dagen gik eleverne til deres klasser og diskuterede fire spørgsmål (se nedenstående) først i grupper og dernæst samlet med klasselæreren som ordstyrer. Det mundede ud i skriftlige besvarelser, som blev præsenteret for resten af skolen ved to klasserepræsentanter fra hver klasse. De skriftlige besvarelser har undervisningsmiljøudvalget siden hen samlet og redigeret, som de står herunder. Skolens elever er blevet præsenteret for det endelige resultat, som de i fællesskab har vedtaget og nu har hængende i deres klasser. Det færdige produkt er fremkommet på demokratisk vis, og eleverne har på denne måde været med til at bestemme, hvordan det skal være på vores skole, for at vi alle kan have de bedste rammer for en god undervisning.

I september 2007 tilføjede eleverne en række punkter (sort skrift) efter klassevis at have gennemgået undervisningsmiljøet på vores skole.

1. Hvordan være klar til at modtage undervisningen når timen begynder?

Ved skoledagens begyndelse:

 • Man møder frisk og udhvilet op på skolen
 • Man har spist morgenmad og har medbragt madpakke
 • Penalhuset skal indeholde det, der er aftalt
 • Man stiller sit bord ordentligt
 • Man har lavet sine lektier til alle timerne
 • Man skal have vasket sig om morgenen hjemmefra
 • Man møder i rent tøj
 • Man har børstet tænder
 • Ved den enkelte times begyndelse:
 • Man har været på toilettet, inden timen begynder
 • Hvis der er problemer i klassen, går man til klasselæreren
 • Man går til klasserne, når det ringer
 • Man slår op på siden, man er kommet til
 • Man stiller sig bag stolen
 • Man retter opmærksomheden mod læreren
 • Man forholder sig roligt
 • I sommerperioden kan læreren give tilladelse til, at der må stå en flaske vand på borde
 • Man sørger for, at der er orden på ens eget bord hele dagen

2. Hvordan deltage aktivt i undervisningen?

 • Man følger med
 • Man prøver at være positiv
 • Man deltager mundtligt i undervisningen
 • Man kommer med sin mening
 • Man gør, hvad man bliver bedt om
 • Man har lavet lektier
 • Hvis man ikke har lavet lektier, så følger man med så godt som muligt
 • Man snakker ikke i munden på hinanden
 • Man rækker fingeren op, hvis man vil sige noget
 • Man er frisk og udhvilet
 • Man bruger ikke grimme ord
 • Man tænker, før man taler
 • Man gør sit arbejde, så godt man kan
 • Man følger med i, hvad læreren siger
 • Man drikker ikke vand, saft, sodavand, mælk eller kakao i timerne uden tilladelse
 • Man sidder stille
 • Man vipper ikke på stolen

3. Hvordan være tryg i undervisningen?

 • Man skal så vidt muligt undgå ydmygelser
 • Man må ikke grine, når andres svage sider bliver udstillet/synliggjort
 • Man skal være hjælpsom og gode ved hinanden
 • Man må ikke holde nogen udenfor
 • Man må ikke mobbe
 • Man skal have lavet sine lektier
 • Man skal sige til læreren, hvis der er sket noget alvorligt
 • Man må ikke kaste ting efter hinanden
 • Man må ikke sige noget grimt til andre
 • Læreren må ikke true eleverne
 • Klassekammeraterne er gode venner
 • Man skal lære for livet og ikke for skolen
 • Ingen må true andre hverken elever eller lærere
 • Det skal tilstræbes, at alle har en god sidekammerat i klassen
 • Man må ikke tage andres ting uden tilladelse
 • Man må ikke ødelægge andres ting

4. Hvad kan lærerne gøre for at skabe et godt undervisningsmiljø?

 • Tempoet skal tilgodese den enkelte elev
 • Læreren skal være seriøs
 • Læreren må godt være sjov engang imellem (ikke altid være alvorlig)
 • Læreren skal være flink, glad og rar
 • Læreren må ikke være sur og råbe
 • Læreren skal være glad for eleverne
 • Læreren skal være udhvilet
 • Læreren skal forklare tingene ordentligt og skal være tålmodig
 • Lærerne skal have omsorg for eleverne
 • Læreren skal være glad og afslappet
 • Læreren skal hjælpe eleverne
 • Man skal ofte have en time hvor elever og lærere diskuterer, hvordan det går i klassen
 • Læreren skal sørge for, at alle elever gør deres bedste
 • Læreren skal lade eleverne lave deres arbejde selvstændigt
 • Læreren skal hjælpe dem, der har svært ved tingene
 • Alle skal have lov til at svare på spørgsmålene, der bliver stillet
 • Læreren skal lytte til eleverne
 • Læreren skal ikke overvurdere eleverne
 • Lærerne skal give lektier for, før timen er færdig
 • Læreren må ikke udøve vold
 • Læreren må ikke bruge øgenavne overfor eleverne
 • Læreren skal ikke tage negative ting med ind i klasse, som vedkommende har oplevet i andre klasser tidligere på dagen
 • Læreren skal pas på ikke at snakke for hurtigt, så man ikke kan følge med

5. Frikvarter

 • Har klassen indeordning, skal klassens elever forholde sig nogenlunde roligt indenfor
 • Man skal være udenfor, hvis ikke man har tilladelse til at være inde
 • Der må kun være 1 elev på et toilet af gangen
 • Man må ikke forlade skolens område uden tilladelse
 • Duksene skal udføre deres pligter

Redigeret d. 12.01.09

Dronninglund Friskole havde d. 1. og 2. februar trivselsdage med besøg af ”Børn Vilkår” som holdt oplæg med fokus på mobning. Derefter brugte klasserne tid på at tale om forskelligt vedr. dette emne. Generelt har vi snakket om, at forebyggelse af mobning er vigtigt. Elevernes besvarelse af spørgsmål vedr. mobning og trivsel:

Hvordan er man god/venlig mod andre?

 • Ved at bidrage til at alle får en god dag i klassen
 • ved at smile, tale til hinanden
 • ved at tale pænt til hinanden
 • ved at være sød og sjov
 • ved ikke at mobbe eller drille andre, fordi det er en dårlig ting
 • ved ikke at tale ondt om andre
 • ved ikke at slå andre
 • ved at hjælpe hinanden
 • ved at være søde ved hinanden
 • ved at være opmærksom på at inddrage andre i samtalen
 • ved at sikre sig at alle føler sig set og hørt
 • ved at være venlige mod hinanden og have en venlig omgangstone

Klasserne kunne have et slogan stående synligt i klasselokalet: ”Smil til verden og den vil smile til dig.” Det er vigtigt, at klassen får rammer og muligheder for at lære hinanden at kende fx på en fælles tur som (fx turen til Sæby for 6.-9. kl.) At kende hinanden er nødvendigt for at kunne føle noget for hinanden. En forudsætning for at trives med hinanden i klassen og forebygge mobning er, at man kender hinanden. De ældste elevers frikvartersaktivitet er samtalen. Her kræves andet af den enkelte elev for at deltage end en leg i skolegården i de yngste klasse.

Hvordan skal jeg være mod andre?

”Den gyldne regel” i Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 12 hvor Jesus siger: ”Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.”

 • være god ved andre
 • Ved at hjælpe andre
 • tale pænt til dem
 • være sød ved andre
 • være venlig ved andre
 • sige andre er søde
 • sige andre er rare mennesker

Hvorfor må man ikke mobbe?

 • Fordi mennesker bliver sårede og bange.
 • Fordi man gør andre kede af det
  Fordi det er dumt og fejt
 • Fordi det er åndsvagt
 • Fordi så gider andre ikke at være sammen med en
 • Fordi man gør andre bange
 • Fordi det ikke er sødt gjort
 • Fordi det ikke er sjovt
 • Fordi man får det psykisk dårligt
 • Mobning giver ar på sjælen.
 • Mobning giver ondt i maven
 • Fordi andre begynder at græde
 • Fordi man skal være søde ved hinanden
 • Man får det ikke godt, når man mobber
 • Mobning er ødelæggende.
 • Mobning ødelægger fællesskabet i en klasse. Klassekammeraterne har svært ved at være objektive i forhold til mobning i klassen. Man føler, man må vælge side for mobberen eller offeret.

Dronninglund Friskole • Fredensgade 4A • 9330 Dronninglund • Tlf.: 98 84 30 99 • mail@dronninglundfriskole.dk